Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana usposobljenost, potrebna za opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda. Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine:

 • z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali po delih (modularno zgrajenega) programa,
 • s preverjanjem in potrjevanjem NPK.

Izobraževalni programi se pripravljajo in izvajajo v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996), ki je v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport v sodelovanju s socialnimi partnerji.

Srednja frizerska šola Ljubljana izvaja naslednja usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za naslednje poklicne kvalifikacije:

 • vizažist/vizažistka
 • maniker/manikerka
 • oblikovalec maske/oblikovalka maske

Kandidati po koncu usposabljanja vstopijo v postopek preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj za določeno nacionalno poklicno kvalifikacijo. S tem pridobijo mednarodno priznano poklicno kvalifikacijo na določenem nivoju zahtevnosti, ne pridobijo pa formalne izobrazbe.

Preverjanje strokovnih znanj poklicnega standarda poteka na dva načina:

 • z neposrednim preverjanjem (izpitom) in potrjevanjem strokovnih znanj pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center ali
 • z dokazovanjem strokovnih znanj z dokazili, referencami in ostalimi potrdili, ki dokazujejo znanja in spretnosti iz poklicnega standarda.

Kandidati tako opravljajo neposredno preverjanje, pred državno izpitno komisijo in po uspešnem zaključku prejmejo javno veljavni certifikat o pridobitvi poklica.

Skozi celoten postopek pridobivanja poklicne kvalifikacije kandidate individualno spremlja usposobljen svetovalec, ki kandidatom oblikuje osebno zbirno mapo (portfolijo).

Pogoji za pridobitev certifikatov NPK

Splošni pogoj za pridobitev vseh poklicnih certifikatov je starost 18 let, za posamezna poklicne kvalifikacije pa so s katalogom določeni še posebni pogoji.

SFŠ Ljubljana je vpisana v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije Vizažist / Vizažistka, Maniker/ Manikerka in Oblikovalec maske / Oblikovalka maske, kar pomeni, da preverjanja potekajo v istih prostorih kot usposabljanja.

NPK Vizažist

NPK Maniker

NPK Oblikovalec maske

Vizažist je specialist za lepotno nego obraza, ki z ličenjem poudarja lepoto ter značajske poteze obraza.

Znanja, ki jih potrebuje vizažist, so znanja o koži in o prepratih, ki jih uporablja, ter o tehnikah ličenja. Vizažist mora poznati anatomijo in fiziologijo kože, tipe, ten in stanja kože, morfologijo, estetiko in simetrijo obraza Poleg tega pozna tehnike in izdelke za korekcijsko in modno ličenje, značilnosti ličenja v zgodovinskih obdobjih, tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa. Ker dela z ljudmi, potrebuje znanja iz psihologije, predvsem zato, ker smo ljudje večinoma zelo občutljivi na spremembe videza. Poznati mora različne stile ličenja glede na priložnost in namen ter klasične in trenutne modne smernice.

Vizažist se lahko zaposli kot sodelavec frizerskih salonov, na televiziji, z dodatnimi znanji tudi v gledališču in opernih hišah, v kotičkih za ličenje, sodeluje z modnimi agencijami, promovira dekorativno kozmetiko, skrbi za ličenje modelov na modnih revijah, sodeluje pri fotografiranju s fotografi in s poročnimi agencijami.

Teoretične vsebine:

 • higiena,
 • osnove anatomije in fiziologije kože,
 • osnove likovne teorije skozi prizmo ličenja (svetloba in senčenje, barvna teorija, korekcije elementov obraza),
 • razvoj profesionalnega ličenja in mode skozi čas,
 • materiali in izdelki za ličenje,
 • komunikacijska kultura.

Praktične vsebine:

 • oblikovanje obrvi,
 • oblikovanje morfologije obraza,
 • korekcije elementov obraza,
 • korekcijsko ličenje,
 • modno ličenje,
 • ličenje za fotografijo,
 • zakonitosti poročnega ličenja,
 • poslikava obraza,
 • osnove gledališkega ličenja,
 • uporaba umetnih trepalnic.

Program usposabljanja je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Vizažist/Vizažistka.

Predavanja in vaje potekajo dva do trikrat tedensko v namenskih učilnicah SFŠ Ljubljana, zaključi pa se z opravljanjem izpita in s tem pridobitvijo javno veljavnega certifikata za poklic Vizažist/Vizažistka.

Cenik izobraževanja NPK Vizažist/Vizažistka in plačilni pogoji:

• 1450 EUR

Plačilni pogoji:

 • Enkratno plačilo s 5 % popustom: 1.377,50 EUR
 • Obročno odplačevanje: vpisnina 550,00 EUR in 3 x 300,00 EUR, skupna cena: 1.450 EUR

Cena izobraževanja vključuje:

 • Gradivo,
 • 200-urno usposabljanje (teoretična predavanja in praktične vaje),
 • material za delo – profesionalna kozmetika za ličenje,
 • pripomočki za ličenje,
 • majčka SFŠ Ljubljana,
 • 20% DDV

V ceno ni vštet strošek postopka preverjanja in potrjevanja znanj za pridobitev certifikata NPK Vizažist/Vizažistka. Cena certificiranja znaša 130,00 EUR.

Pogoj za vpis:

 • starost 18 let,
 • pridobljena srednja strokovna izobrazba za naziv Bolničar/negovalec, Frizer, Tehnik zdravstvene nege, Kozmetični tehnik, Farmacevtski tehnik, ali
 • opravljen preizkus iz izbranih poglavij anatomije in fiziologije kože, ter higiene, ki je pogoj za nadaljevanje izobraževanja.

Z vami bodo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljajo visoko raven teoretičnega in praktičnega znanja.

Maniker oblikuje nohte in izvaja osnovo nego rok in nohtov ter svetuje strankam pri negi nohtov in rok ter pri izbiri najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje. Njegova storitev je estetsko urejenje nohtov in kože roke. Manikerjevo osnovno znanje je vezano na anatomijo roke in fiziologijo kože ter na poznavanje zgradbe in funkcije nohta.

Maniker se lahko zaposli kot sodelavec v frizerskih ali kozmetičnih salonih, v manikirnih kotičkih, postane demonstrator izdelkov za nego rok in oblikovanje nohtov ali pa vse to opravlja kot dodatno dejavnost.

Program NPK Maniker/Manikerka obsega 100 ur teoretičnega in praktičnega izobraževanja.

Teoretične in praktične vsebine:

 • higiena, dezinfekcija in sterilizacija pri delu,
 • anatomija roke in fiziologije kože,
 • pripomočki za delo,
 • produkti za manikiro,
 • nega naravnih nohtov,
 • nega rok,
 • globinska nega rok (parafinska kopel, peeling),
 • urejanje obnohtne kožice,
 • oblikovanje nohtov,
 • masaža rok,
 • lakiranje in poslikava nohtov,
 • moška manikura,
 • oblikovanje umetnih nohtov (s plastično konico, šablona, francoska manikura).

Program usposabljanja je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Maniker/Manikerka.

Cenik izobraževanja NPK Maniker/Manikerka in plačilni pogoji:

 •  1100 EUR

Plačilni pogoji:

 • Enkratno plačilo s 5 % popustom: 1.045 EUR
 • Obročno odplačevanje: vpisnina 350,00 EUR in 3 x 250,00 EUR, skupna cena: 1.100 EUR

Cena izobraževanja vključuje:

 • gradivo
 • 100urno usposabljanje (teoretična predavanja in praktične vaje)
 • material za delo – izdelki za manikiro in oblikovanje umetnih nohtov
 • majčka SFŠ Ljubljana
 • 20% DDV.

V ceno ni vštet strošek postopka preverjanja in potrjevanja znanj za pridobitev certifikata NPK Maniker/Manikerka. Cena certificiranja znaša 130,00 EUR.

Predavanja in vaje potekajo dva do trikrat tedensko v namenskih učilnicah SFŠ Ljubljana, zaključi pa se z opravljanjem izpita in s tem pridobitvijo mednarodno veljavnega certifikata za poklic Maniker / Manikerka.

Pogoj za vpis:

 • starost 18 let,
 • pridobljena srednja strokovna izobrazba za naziv Bolničar/negovalec, Frizer, Tehnik zdravstvene nege, Kozmetični tehnik, Farmacevtski tehnik, ali
 • opravljen preizkus iz izbranih poglavij anatomije rok in fiziologije kože, ter zdravja in higiene, ki je pogoj za nadaljevanje izobraževanja.

Z vami bodo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljajo visoko raven teoretičnega in praktičnega znanja.

Oblikovalec maske je pri nas relativno redek poklic. Zaobjema celoten spekter znanj s področja oblikovanja maske za gledališče, televizijo, opero in filmsko produkcijo. Oblikovalec maske se ukvarja z izdelavo poslikav in maske v različnih produkcijskih pogojih, oblikuje fantazijske in karakterne maske, oblikuje pričesko v skladu z izdelano celostno podobo maske, oblikuje zgodovinske pričeske, izdela in oblikuje lasničarske izdelke, izdeluje posebne efekte za filmsko, gledališko in televizijsko produkcijo, pozna načela staranja in pomlajevanja obraza z maskerskimi materiali, izdeluje odlitke in zna konstruktivno in ustvarjalno sodelovati z ostalo produkcijsko ekipo.

Teoretične vsebine:

 • higiena,
 • osnove likovne teorije skozi prizmo ličenja in maskerstva (svetloba in senčenje, barvna teorija),
 • razvoj profesionalnega ličenja in mode skozi čas,
 • značilnosti zgodovinskih in modnih obdobij,
 • materiali in produkti za oblikovanje maske,
 • komunikacijska kultura.

Praktične vsebine:

 • ličenje za tv, film in gledališče,
 • karakterne in fantazijske maske,
 • osnove oblikovanja pričesk,
 • oblikovanje stilnih pričesk,
 • pomlajevanje in staranje obraza ter drugih delov telesa,
 • specialni efekti 2. stopnje – bradavice, brazgotine, ureznine…,
 • odlitki obraza in ostalih delov telesa,
 • oblikovanje maske v različnih produkcijskih razmerah.

Program usposabljanja je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti Oblikovalec maske / Oblikovalka maske.

Predavanja in vaje potekajo dva do trikrat tedensko v namenskih učilnicah SFŠ Ljubljana, zaključi pa se z opravljanjem izpita in s tem pridobitvijo mednarodno veljavnega certifikata za poklic Oblikovalec maske / Oblikovalka maske.

Cenik izobraževanja NPK Oblikovalec maske / Oblikovalka maske in plačilni pogoji:

 • 3000 EUR

Plačilni pogoji:

 • Enkratno plačilo s 5 % popustom: 2.850 EUR
 • Obročno odplačevanje: vpisnina 1000,00 EUR in 5 x 400,00 EUR, skupna cena: 3.000 EUR

Cena izobraževanja vključuje:

 • Gradivo,
 • 250urno usposabljanje (teoretična predavanja in praktične vaje),
 • material za delo – profesionalni materiali za maskerstvo,
 • pripomočki za ličenje,
 • majčka SFŠ Ljubljana,
 • 20% DDV.

V ceno ni vštet strošek postopka preverjanja in potrjevanja znanj za pridobitev certifikata NPK Oblikovalec maske / Oblikovalka maske. Cena certificiranja znaša 130,00 EUR.

Pogoj za vpis:

 • starost 18 let,
 • srednja strokovna ali splošna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja maske ali
 • NPK Masker/maskerka in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja maske.

Z vami bodo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljajo visoko raven teoretičnega in praktičnega znanja.

Povpraševanje

3 + 6 =

Osnovne informacije

Romana Marolt, dipl. politologinja
organizatorica izobraževanja odraslih

SFŠ Ljubljana
Litostrojska c. 53, 1107 Ljubljana

tel: 030 322 218

Dostopnost