Obvestilo prijavljenim kandidatom za vpis v prvi letnik programa Frizer. Pomembno:

 • Omejitev vpisa.
 • Datumi pregleda spričeval

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je na program Frizer prijavljenih več kandidatov, kot je število razpisanih mest za vpis v 1. letnik, zato je svet šole sprejel sklep o omejitvi vpisa, s katerim soglaša Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Na osnovi tega bo vpisni postopek potekal po merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole.   

 • Kandidati za vpis v srednjo šolo, ki zaključijo 9. razred osnovne šole, se izberejo na podlagi razvrstitve na osnovi točk, ki jih pridobijo z učnimuspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk.

V prvem krogu vpisa bomo izbrali učence za 90 % razpisanih mest, na ostalih 10 % pa bodo v 2. krogu izbirnega postopka lahko sodelovali vsi nesprejeti kandidati.

 • Kandidati za vpis v srednjo šolo, ki zaključijo nižje poklicno izobraževanje, se izberejo na podlagi razvrstitve na osnovi točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja.

Pregled spričeval bo na šoliv učilnici U2 po naslednjem razporedu:

16.  junija 2023:

 • kandidati s priimkom na črke od do Bek ob 8:00,
 • kandidati s priimkom na črke od Biz do Č ob 9:00,
 • kandidati s priimkom na črke od do E ob 10:45,
 • kandidati s priimkom na črke od F doob 11:45,
 • kandidati s priimkom na črke od I do J ob 13:00.

19. junija 2023:

 • kandidati s priimkom na črke od do Krak ob 8:00,
 • kandidati s priimkom na črke od Kral do Maz ob 9:00,
 • kandidati s priimkom na črke od Meg do N ob 10:00,
 • kandidati s priimkom na črke od O do Pok ob 11:15,
 • kandidati s priimkom na črke od Pon do Sav ob 12:15.

20. junija 2023:

 • kandidati s priimkom na črke od Sij do Šip ob 8:00,
 • kandidati s priimkom na črke od Štu do U ob 9:00,
 • kandidati s priimkom na črke od do Zor ob 10:15,
 • kandidati s priimkom na črke od Zu do Žu ob 11:15.

16., 19. in 20. 6. 2023:

Prinesete:

 • Izpolnjeno priloženo tabelo za vpis ocen iz osnovne šole ali iz nižjega poklicnega izobraževanja, kamor obvezno zapišete še vaš e-kontakt z VELIKIMI TISKANIMI črkami, ki ga bomo potrebovali za lažjo komunikacijo.
 • Originalna spričevala in obvezno fotokopije spričeval 7., 8. in 9. razreda osnovne šole ali
 • originalna spričevala in obvezno fotokopije spričeval 1. in 2. letnika nižjega poklicnega izobraževanja.
 • Originalno obvestilo in fotokopijo obvestila o Nacionalnem preverjanju znanja.

Prejmete:

 • Navodila za nadaljevanje vpisnega postopka.

21. 6. 2023 ob 16ih:

 • Znani bodo rezultati prvega kroga izbirnega postopka. Spodnja meja bo objavljena na spletni strani MIZŠ in na spletni strani šole.

Lep pozdrav.

Svetovalna služba”

Dostopnost