Koledar interesnih dejavnosti

Interesne dejavnosti v 1. letniku

  ure dejavnost datum informacije o nadomestni dejavnosti
ŠPORTNI DNEVI        
jesenska športna dneva 16 vključena v tabor od 2. do 11. decembra  2019

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

zimski športni dan 8 zimske aktivnosti 29. januar 2020

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

spomladanski športni dan 8 Jurčičeva pot 7. marec 2020 (sobota)

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

SKUPAJ športni dnevi 32      
KULTURNI DNEVI        
kulturni dan 8 vključeno v tabor od 2. do 11. decembra  2019

Andreja Kordiš

Sanda Smrekar

Viktorija Mrzelj

kulturni dan 4 gledališka predstava november 2019 Andreja Kordiš, Sanda Smrekar
kulturni dan 6 filmska predstava in razstava v muzeju ali galeriji 14. februar 2020 Viktorija Mrzelj
SKUPAJ kulturni dnevi 18      
NARAVOSLOVNI DAN        
naravoslovni dan 4 vključen v tabor

od 2. do 11. decembra  2019

 

Tajana Peter
naravoslovni dan 2 obisk Zavoda za transfuzijsko medicino od novembra 2019 do junija 2020

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

 

SKUPAJ naravoslovni dnevi 6      
prosta izbira dijaka 12     potrdilo oddaš razredniku
socialne delavnice 4 vključene v tabor od 2. do 11. decembra  2019

Viktorija Mrzelj

Petra Štrukelj

SKUPAJ 72    

 

Interesne dejavnosti v 2. letniku

  ure dejavnost datum informacije o nadomestni dejavnosti
ŠPORTNI DNEVI        
jesenski športni dan 8 Bohinj – različne aktivnosti 2. september 2019

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

zimski športni dan

 

8 zimske aktivnosti 15. februar 2020 (sobota)

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

spomladanski športni dan 8 Jurčičeva pot 7. marec 2020 (sobota)

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

četrti športni dan 8 plavanje maj 2020

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

 

SKUPAJ športni dnevi 32      
KULTURNI DNEVI        
kulturni dan 4 gledališka predstava november 2019 Andreja Kordiš, Sanda Smrekar
kulturni dan 6 filmska predstava in razstava v muzeju ali galeriji 14. februar 2020 Viktorija Mrzelj
SKUPAJ kulturni dnevi 10      
STROKOVNE VSEBINE        
dan odprtih vrat 8 dan odprtih vrat z delodajalci 29. januar. 2020 Marinka Jarm
prosta izbira dijaka 14     potrdilo oddaš razredniku
SKUPAJ 64    

 

Interesne dejavnosti v 3. letniku

  ure dejavnost datum informacije o nadomestni dejavnosti
ŠPORTNI DNEVI        
jesenski športni dan 8 Krvavec – različne aktivnosti 2. september 2019

Jana Demšar

Sabina Kolenc

Pija Matjašič

SKUPAJ športni dnevi 8      

KULTURNI DAN

 

       
strokovna ekskurzija 8 Kras – Srečko Kosovel oktober 2019  
strokovna ekskurzija 8 Kras – Srečko Kosovel 2. konferenca  
prosta izbira dijaka 8     opravljen dan odprtih vrat ali nadomestna dejavnost
SKUPAJ 24    

Dostopnost