Vrste interesnih dejavnosti

Za interesne dejavnosti (ID) je predvidenih 72 ur v 1. letniku, 64 ur v 2. letniku in 32 ur v 3. letniku. Te ure so vključene v tabore, športne dneve, kulturne dneve in naravoslovne dneve. Interesne dejavnosti opraviš z udeležbo in aktivnim sodelovanjem. Se pravi, da ni dovolj, da prideš na športni dan in potem ne želiš početi nečesa, ker se ti ne ljubi. Če si torej odsoten ali če ne izvedeš aktivnosti, ki so predvidene, jih moraš opraviti z nadomestnimi dejavnostmi, ki so precej zahtevne. Na koga se obrneš, če si bil odsoten, piše v koledarju interesnih dejavnosti. Nadomestne dejavnosti bodo po zaključenem dogodku objavljene na spletni strani šole. Če do konca pouka ne opraviš vseh dejavnosti, se moraš na posamezno dejavnost prijaviti na enak način, kot na dopolnilni izpit.

Posebna oblika dejavnosti v vsakem letniku so ure proste izbire dijaka (PID), ki jih opraviš z dejavnostjo po svoji izbiri. Kot prosto izbiro dijaka lahko izbereš naslednje dejavnosti:

 • sodelovanje pri promociji šole;
 • sodelovanje na informativnem dnevu, in sicer v petek popoldan ali soboto dopoldan;
 • sodelovanje pri zunanjih dogodkih in projektih v organizaciji šole (Nedonošenčki, Floristika, Plesna gimnazija, revijalni prikazi pričesk …);
 • sodelovanje na šolskih prireditvah;
 • ogled razstave (muzej, galerija …) s poročilom in vstopnico;
 • ogled filma s poročilom in vstopnico;
 • sodelovanje v krožkih (šolski radio, šola osebnosti, Cankarjeva skupina …);
 • aktivno sodelovanje v kulturnih društvih (pevski zbor, gledališče …);
 • glasbena šola;
 • aktivno sodelovanje v športnih društvih in klubih;
 • prostovoljstvo, dobrodelna dejavnost;
 • aktivno sodelovanje v taborniški ali skavtski organizaciji;
 • sodelovanje na tekmovanjih, kot so Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, Poliglot 3, EPI Reading Badge, Kenguru, Proteus, Natečaj naravoslovne fotografije, Ekokviz, športna tekmovanja ipd.;
 • medvrstniška pomoč/mentorstvo drugim dijakom;
 • obisk Žive knjižnice;
 • druge dejavnosti v dogovoru z razrednikom.

 

POZOR! Pri prosti izbiri dijaka ne upoštevamo dela v frizerskem salonu, baru in podobnega.

 

Dostopnost